Onze Locatie

Generaalsweg 5, Heelweg

Postadres

Generaalsweg 5, 7055 AC Heelweg

Bel Ons

088 711 0500

E-mailadres

info@qtopia.nl

Menu

Voor het ontwikkelen van software is het belangrijk alle requirements vooraf goed te inventariseren. Zo voorkomt u dat u iets krijgt waarom u niet heeft gevraagd. Met goede requirements engineering matcht het verwachtingspatroon een-op-een met het uiteindelijke resultaat. Qtopia ontwikkelde een eigen methodiek voor requirements engineering.

Onze methodiek

Onze methodiek voor requirements engineering is gebaseerd op ISO 25010 en IBM FURPS+. We hebben ervaring met het toepassen van requirements engineering binnen zowel klassieke projectmethodes als binnen agile projectmethodes.


Werkwijze

In onze methodiek beschrijven we zowel de harde als de zachte kant van de te ontwikkelen software. Zo beschrijven we onder andere:

  • Doelstellingen
  • Scope en deliverables
  • Projectorganisatie
  • Financiële verantwoording
  • Processen
  • Navigatie en storyboard
  • Functionele en niet-functionele specificaties